Afhankelijk van je oogsterkte en/of eventuele oogaandoening geniet je een (volledige) terugbetaling van het RIZIV.

Kom hiervoor met je voorschrift van de oogarts naar ons bij aanmeting van de lenzen en wij geven je een getuigschirft mee bij afhaling en betaling van de lenzen.

 

Deze informatie is louter indicatief, gelieve contact op te nemen met uw ziekenfonds.

Christelijke Mutualiteit 100

Info 03/221 93 39

  • 0 t.e.m.18 jaar: elk jaar € 50 bij aankoop van montuur, glazen of lenzen.
  • +19 jaar: elk jaar € 40 bij aankoop van montuur, glazen of lenzen.

Voorschrift oogarts is niet verplicht.

N.v.t. indien er al een tussenkomst is van het RIZIV.

Via het CM-Mediko Plan: voor oogzorg: tot 100 euro per jaar.

Vlaams & Neutrale Ziekenfondsen 200

  • Jaarlijks per persoon, zonder voorschrift, een terugbetaling tot 50 euro bij aankoop van glazen, montuur of lenzen.
  • Elke vier jaar, met voorschrift van de oogarts, een tegemoetkoming tot 100 euro (dus 50 euro extra). Voorschrift van de oogarts moet dateren van 6 maanden vóór de aankoop tot maximaal 6 maanden erna.

Socialistische mutualiteiten: De Voorzorg

50 % korting, tot maximaal 75 euro per kalenderjaar, bij aankoop van jaarpakket contactlenzen, brilmontuur of zonnebril. Voorschrift oogarts is niet verplicht.

Eveneens recht op Riziv terugbetaling.

Onafhankelijk Ziekenfonds Securex

Bij een Comfort plus pakket:

60 euro per jaar voor corrigerende lenzen. Voorschrift van een oogarts is niet verplicht.

Liberale Mutualiteit 400

Elke 3 jaar een tussenkomst van 50 euro bij  aankoop van contactlenzen. Bij een sterkte > 4,25 dpt geniet u van een tussenkomst tot 200 euro (dus 150 euro extra).
Voorschrift oogarts + aankoopbewijs vereist. Of aanvraagformulier van het ziekenfonds laten invullen door opticien en terugbezorgen.

Nachtlenzen: éénmalige tussenkomst van 100 euro.

  • Je hebt geen aanvraag ingediend voor een tussenkomst voor brilmonturen, brilglazen of contactlenzen in de voorbije drie jaar.

Onafhankelijk Ziekenfonds 501

€ 50 per persoon per jaar bij aankoop van contactlenzen die je zicht verbeteren.  Éénmalig voorschrift van OA verplicht.

Partena

50 euro/ 2 jaar voor lenzen, zonder leeftijdsbeperking.
Voorschrift van oogarts is niet verplicht.
Cumuleerbaar met tussenkomst van het RIZIV.

contactlens4