Terugbetaling lenzen via je ziekenfonds

Afhankelijk van je oogsterkte en/of eventuele oogaandoening geniet je van een (volledige) terugbetaling van het RIZIV.

Kom hiervoor met je voorschrift van de oogarts naar ons bij aanmeting van de lenzen en wij geven je een getuigschrift mee bij afhaling en betaling van de lenzen. Sinds enkele jaren zijn er ook aanvullende tussenkomsten van de mutualiteiten. Deze tussenkomsten verschillen van mutualiteit tot mutualiteit. Wil je weten of jouw mutualiteit een tussenkomst biedt en zo ja, hoeveel?

Hier vind je de websites van de meest voorkomende mutualiteiten:

Meer informatie: ziekenfondsen

Volgende informatie is louter indicatief, gelieve contact op te nemen met jouw ziekenfonds.

Christelijke Mutualiteit 100

  • 0 t.e.m.18 jaar: elk jaar € 50 bij aankoop van montuur, glazen of lenzen.
  • +19 jaar: elk jaar € 40 bij aankoop van montuur, glazen of lenzen.

Voorschrift oogarts is niet verplicht. N.v.t. indien er al een tussenkomst is van het RIZIV. Via het CM-Mediko Plan: voor oogzorg: tot € 100 per jaar.

Vlaams & Neutrale Ziekenfondsen 200

  • Jaarlijks per persoon, zonder voorschrift, een terugbetaling tot 50 euro bij aankoop van glazen, montuur of lenzen.
  • Elke vier jaar, met voorschrift van de oogarts, een tegemoetkoming tot € 100 (dus € 50 extra). 

Solidaris

Jaarlijks (per kalenderjaar) heb je per persoon, zonder voorschrift, recht op een terugbetaling tot 25 euro. Bijkomend heb je recht op een extra korting van 50 %, tot maximaal 50 euro per kalenderjaar, op een jaarpakket contactlenzen bij een deelnemende opticien. Eveneens recht op Riziv terugbetaling.

Helan

  • Jaarlijks (per kalenderjaar) heb je per persoon tot en met 18 jaar, zonder voorschrift, recht op een terugbetaling tot 50 euro.
  • Jaarlijks (per kalenderjaar) heb je per persoon vanaf 19 jaar, zonder voorschrift, recht op een terugbetaling tot 30 euro.
  • Meer informatie raadplegen

Liberale Mutualiteit 400

  • Max. € 50/jaar voor contactlenzen
  • ≥ 4.00D: om de 3 jaar extra tussenkomst van 50% tot max. € 150 bij aankoop contactlenzen
  • Nachtlenzen: éénmalige tussenkomst van € 100.

Nodig: door ons ingevuld aanvraagformulier van het ziekenfonds.