De samenwerking tussen de oogarts en de optometrist

In België spelen zowel optometristen als oogartsen een cruciale rol in het waarborgen van de gezondheid van onze ogen. Ze vullen elkaar meer en meer aan en dit steeds ten goede van de patiënt.

Wat doet de optometrist?

  • Is gespecialiseerd in het uitvoeren van uitgebreide oogmetingen
  • Past visuele correcties aan voor brillen en contactlenzen
  • Is vaak het eerste aanspreekpunt wanneer mensen visuele problemen of ongemakken ervaren
  • Kan nauwkeurige voorspellingen doen en effectieve oplossingen bieden om het gezichtsvermogen te verbeteren

Wat doet de oogarts?

  • Is gespecialiseerd in de gezondheid van de ogen
  • Is de expert bij ernstige oogproblemen
  • Voert complexere medische onderzoeken uit en diagnosticeert oogziekten
  • Voert chirurgische ingrepen uit en stelt behandelingsplannen op om oogaandoeningen te behandelen
     

De samenwerking tussen optometristen en oogartsen
Beide disciplines hebben hun unieke expertise en vullen  elkaar aan. Ze werken samen aan een optimale en gecoördineerde zorgverlening voor de patiënten. Patiënten ontvangen niet alleen gepersonaliseerde visuele correcties van optometristen, maar kunnen ook gespecialiseerde medische interventies door de oogarts ontvangen indien dat nodig is. De samenwerking is dus onmisbaar. Het verbetert de kwaliteit van de oogzorg en vergroot de toegankelijkheid.

Ervaar je bepaalde oogklachten of wil je graag jouw ogen laten controleren? Maak dan een afspraak voor een lenscontrole!