Hier wordt gewerkt aan scherp zicht: wat is myopie?

Na twee maanden buiten ravotten, is het nu weer tijd om achter de schoolbanken te kruipen en nieuwe dingen bij te leren! Joepie!

Het is spannend om te leren lezen en schrijven, maar de hele dag met je neus in de boeken zitten, vraagt natuurlijk wel veel van jouw ogen. Zo zien we bijvoorbeeld dat steeds meer kinderen bijziend worden. Zeker in onze digitale leefomgeving, met veel nabijwerk en weinig tijd om buiten te spelen, worden we hier elk jaar meer mee geconfronteerd.

Wat is bijziendheid?

We spreken van bijziendheid of myopie wanneer de lichtstralen die het oog binnenkomen, vóór het netvlies vallen in plaats van op het netvlies. Dit zorgt voor een wazig beeld in de verte.

Als een kind al jong bijziend wordt, kan de bijziendheid sterk achteruit gaan. Meestal vindt de sterkste toename plaats tussen de 6 en 17 jaar oud. Deze groep loopt dan ook gevaar om hoog bijziend te worden, met alle bijkomende complicaties vandien…

Hoe wordt myopie dan veroorzaakt? Wetenschappelijk onderzoek naar de exacte oorzaak van myopie is nog volop bezig. Wel zijn er reeds een aantal risicofactoren bewezen:

  • Genetische factor: Als één van de ouders bijziend is, heeft het kind 3x meer kans om ook bijziendheid te ontwikkelen; als beide ouders bijziend zijn, heeft het kind zelfs 6x meer kans.
  • Etniciteit: Kinderen van Aziatische afkomst hebben meer kans op bijziendheid.
  • Leefpatroon: Kinderen die weinig buiten spelen en veel op een smartphone, tablet of computerscherm kijken, hebben meer kans op bijziendheid.

Waarom bijziendheid afremmen (myopie management)?

Een hoge mate van bijziendheid staat direct in relatie tot het risico op oogaandoeningen zoals cataract (staar), glaucoom en netvliesloslating. Het bestrijden van de toename van bijziendheid bij kinderen is dan ook van groot belang om zo de kans op ernstige oogproblemen in de toekomst te verkleinen.

Wat kunnen we doen om deze bijziendheid af te remmen?

Bijziendheid kan worden verbeterd met een negatieve correctie. Echter, door het dragen van een bril of normale contactlenzen met een negatieve correctie, valt het beeld in de periferie àchter het netvlies. Hierdoor neemt de aslengte van het oog toe (het oog wordt groter), waardoor het verzicht nog waziger wordt.

Wat kunnen we dan wél doen om de bijziendheid af te remmen?
Dat lees je in onze volgende blog!